Ana Sayfa |   Firmamız  | İmalatlarımız  | Özgeçmiş  | İletişim   

Sönmez Mühendislik   

 

       Şirketimiz 21 Nisan 2003 tarihinde kuruldu. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ,şirketlerin varolmalarını sağlayan , kârlılık ve rekabet gücü unsurlarını kalitenin sürekli geliştirilmesini sağlayarak , artırabilen çağdaş yönetim felsefesidir. Toplam kalite yönetimi organizasyon kültüründe topluca bir değişikliği gerektirir. Sürekli gelişme-KAİZEN anlayışının kuruluşa yerleşmesi ile sağlanabilir.
      TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ politikalarını üretim alanında faaliyet gösteren kuruluşların teknik fonksiyonlarında gelişme sağlamak amacıyla küçük, orta büyük sanayi kuruluşlarında uygulamak üzere kuruldu.
       Türkiye' de ilk defa Avrupa Kalite Ödülü'nü alan BRİSA Lastik Fabrikasındaki kazanılan deneyimleri endüstriye ve çalışanlara aktarmak. Üretim girdileri olan malzeme , makine , enerji ve işgücünü ( emeği) en ekonomik şekilde kullanma tekniklerini her işletmeye uyarlamak.
       Ülkemizde ve dünyada üretim alanında rekabet edebilmek için, daha kaliteli ürünü ,daha ucuza ve tam zamanında pazara sunmak bir zorunluluktur. Bu koşulların yerine getirilmesi için kalite inceliklerde gizlidir prensibine uyarak aşağıdaki konular çalışma alanı olarak seçildi. Önce her işletmenin özgün koşullarına göre gözlem ve incelemeler yaparak yaşanmış deneyimleri de katarak en uygun çözümleri sunmak ve gerçekleştirmek. Mevcut üretim hatlarını incelemek ve mevcut sistemde ne gibi iyileştirmeler yapılabilir öneriler getirerek uygulamak.
 

1- Makinelerin modernizasyonu
2- Çalışan makinenin kapasitesi ve verimlilik artışı için araştırmak
3- Çalışanların iş güvenliği ve sağlığı , yangın emniyeti açısından çalışmalar yapmak
4- Enerji tasarrufu konularında çalışmalar yapmak. ( elektrik- hava- su- yakıt )
5- Çalışan makinelerin kontrol sistemi eskimiş olabilir ve sorun yaşanabilir. Bu tip
makinelerin kontrol sistemlerini yeni teknolojilerle yenilemek.
6- Fabrikalara alınıp çalıştırılmayan makinelerin çalışır hale getirilmesi
7- PLC- PC uygulamaları gerektiren sistemlerin kurulması
8- Yeni üretim hattı projelendirme ve tasarlamak
9- TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ vermek.
10- üretim hattında bulunan makinelerdeki duruşları azaltmak ve üretim kaybını önlemek için TOPLAM VERİMLİ BAKIM uygulamaları yapmak